מחירון כרטיסיות לגודל רגיל - 10*15

100 תמונות = 90 ₪ (90 אג' לתמונה)

250 תמונות = 200 ₪ (80 אג' לתמונה)

500 תמונות = 325 ₪ (65 אג' לתמונה)

1000 תמונות = 530 ₪ (53 אג' לתמונה)

פיתוח תמונות איכותי

מחירהחל מ- 1.20 ₪